Anders kijken

A Gathering of the Tribe

Al zeker 10 jaar oud dit verhaal van Charles Eisenstein. Het komt uit het boek ‘Een betere wereld, waarvan we in ons hart weten dat die mogelijk is’. Ik heb het verhaal over de bijeenkomst van de stam (zo goed mogelijk) vertaald naar het Nederlands. Als parabel – een symbolisch verhaal met een boodschap over de juiste manier van leven – past het mooi in deze tijd. Het laat ons anders kijken naar onze eigen rol in het geheel. Ik kon het niet laten een kort nawoord te schrijven.

Er was eens een grote stam van mensen in een wereld ver weg van de onze. Of het nu ver weg is in de ruimte, of in de tijd, of zelfs buiten de tijd, we weten het niet. Ze leefden in een staat van betovering en vreugde waarin weinigen van ons vandaag de dag durven te geloven, behalve in die magische momenten wanneer we een glimp opvangen van de ware potentie van het leven.

Op een dag belegde de sjamaan van de stam een ​​bijeenkomst. Ze verzamelden zich om hem heen en hij sprak heel plechtig. “Mijn vrienden”, zei hij, “er is een wereld die onze hulp nodig heeft. Het wordt aarde genoemd, en haar lot staat op het spel. De mensen hebben een kritiek punt bereikt in hun collectieve geboorte, en ze zullen doodgeboren worden zonder onze hulp. Wie zou zich willen aanmelden voor een missie naar deze tijd en plaats, en de mensheid van dienst willen zijn?”

“Vertel ons meer over haar missie”, zeiden ze.

“Ik ben blij dat je het vraagt, want het is geen kleinigheid. Ik zal je in een diepe, diepe trance brengen, zo compleet dat je vergeet wie je bent. Je zult een mensenleven leiden, en in het begin zul je volledig je afkomst vergeten. Je zult zelfs onze taal en je eigen ware naam vergeten. Je zult worden gescheiden van het wonder en de schoonheid van onze wereld, en van de liefde die ons allemaal omringt. Je zult het heel erg missen, maar je weet niet wat het is wat je ontbreekt. Je herinnert je alleen de liefde en schoonheid als een verlangen in je hart. Terwijl je in de pijnlijk ontsierde aarde duikt, zal je alleen intuïtief weten dat een mooiere wereld mogelijk is.

“Naarmate je opgroeit in die wereld, zal je kennis voortdurend worden aangevallen. Je zult op een miljoen manieren te horen krijgen dat een wereld van vernietiging, geweld, sleur, angst en aftakeling normaal is. Je kunt een tijd meemaken waarin je helemaal alleen bent, zonder bondgenoten om jouw kennis van een mooiere wereld te bevestigen. Je kunt in een diepe wanhoop duiken die wij ons in onze wereld van licht niet kunnen voorstellen. Maar wat er ook gebeurt, een vonkje kennis zal jou nooit verlaten. Een herinnering aan je ware oorsprong zal in je DNA worden geschreven. Die vonk zal in je blijven, onuitblusbaar, totdat hij op een dag ontwaakt.”

“Zie je, ook al voel je je een tijdje volkomen alleen, je zult niet alleen zijn. Ik zal je hulp sturen, hulp die je als wonderbaarlijk zult ervaren, ervaringen die je als mystiek zult omschrijven. Voor enkele ogenblikken of uren of dagen zul je opnieuw ontwaken voor de schoonheid en de vreugde die bedoeld is. Je zult het op aarde zien, want ook al zijn de planeet en haar mensen diep gewond, er is daar nog steeds schoonheid, geprojecteerd vanuit het verleden en de toekomst op het heden als een belofte van wat mogelijk is en een herinnering aan wat echt is.

“Je zult ook hulp van elkaar krijgen. Als je begint te ontwaken voor je missie, zul je anderen van onze stam ontmoeten. Je zult ze herkennen aan je gemeenschappelijke doel, waarden en intuïties, en aan de gelijkenis van de paden die je hebt bewandeld. Naarmate de toestand van de planeet aarde een crisis van historische proporties bereikt, zullen je wegen elkaar meer en meer kruisen. De tijd van eenzaamheid, de tijd van denken dat je misschien gek bent, zal voorbij zijn.

“Je zult de mensen van je stam overal op aarde vinden en je ervan bewust worden door de langeafstandscommunicatietechnologieën die op die planeet worden gebruikt. Maar de echte verschuiving, de echte versnelling, zal plaatsvinden in persoonlijke bijeenkomsten op speciale plekken op aarde. Wanneer velen van jullie samenkomen, start je een nieuwe etappe op je reis, een reis die, ik verzeker je, zal eindigen waar hij begon. Dan zal de missie die onbewust in je lag, tot bewustzijn bloeien. De intuïtieve weerstand die je voelt tegen de wereld die zich als normaal toont, zal de start zijn van een zoektocht naar het creëren van een ​​mooiere wereld.”

“In een tijd van eenzaamheid zul je altijd proberen jezelf ervan te overtuigen dat je niet gek bent. Dat doe je door mensen alles te vertellen over wat er mis is met de wereld, en je zult een gevoel van verraad voelen als ze niet luisteren. Je zult hongerig zijn naar verhalen over onrecht, wandaden en ecologische vernietiging, die allemaal je intuïtie bevestigen dat er een mooiere wereld bestaat. Maar nadat je mijn hulp hebt ontvangen, en het aantal bijeenkomsten toeneemt, heb je dat niet langer nodig. Omdat je het Weet. Je energie zal zich daarna richten op het actief creëren van die mooiere wereld. “

Een stamvrouw vroeg de sjamaan: “Hoe weet je of dit zal werken? Weet je zeker dat je sjamanistische krachten groot genoeg zijn om ons op zo’n reis te sturen?”

De sjamaan antwoordde: “Ik weet dat het zal werken, want ik heb het al vele malen eerder gedaan. Velen zijn al naar de aarde gestuurd om mensenlevens te leiden en om de basis te leggen voor de missie die je nu gaat ondernemen. Ik heb geoefend! Het enige verschil is nu dat velen van jullie nu tegelijk gaan. Wat nieuw is in de tijd waarin jullie zullen leven, zijn de bijeenkomsten die gaan plaatsvinden. ‘

Een stamlid vroeg: “Is er een gevaar dat we verdwaald raken in die wereld en nooit meer ontwaken uit de sjamanistische trance? Is er een gevaar dat de wanhoop, het cynisme, de pijn van scheiding zo groot zal zijn dat ons sprankje hoop verdwijnt, en dat we voor altijd gescheiden zullen zijn van onze geliefden? “

De sjamaan antwoordde: “Dat is onmogelijk. Hoe dieper je verdwaalt, hoe krachtiger de hulp die ik je zal sturen. Je zou het op dat moment kunnen ervaren als een ineenstorting van je persoonlijke wereld, het verlies van alles wat belangrijk voor je is. Later je zult de gave erin herkennen. We zullen je nooit in de steek laten.”

Een andere man vroeg: ‘Is het mogelijk dat onze missie zal mislukken en dat deze planeet, de aarde, zal vergaan?’

De sjamaan antwoordde: “Ik zal je vraag met een paradox beantwoorden. Het is onmogelijk dat je missie zal mislukken. Toch hangt het succes af van je eigen daden. Het lot van de wereld ligt in jouw handen. De sleutel tot deze paradox ligt in jou, in het gevoel dat je met je meedraagt ​​dat alles, zelfs je persoonlijke, geheime worstelingen van binnen, kosmische betekenis heeft. Je zult dan, net als nu, weten dat alles wat je doet ertoe doet. ‘

Er waren geen vragen meer. De vrijwilligers verzamelden zich in een kring en de sjamaan ging naar iedereen toe. Het laatste waar iedereen zich bewust van was, was dat de sjamaan rook in hun gezicht blies. Ze raakten in een diepe trance en droomden zichzelf in de wereld waarin we ons vandaag bevinden.

-Geschreven door Charles Eisenstein

Terug naar onze realiteit, maar niet voordat ik met mijn eigen woorden aanvul.

Want ze bestaan echt, die ‘missionarissen’ uit de mooiere wereld. Hoe ik dat weet? Ik zie deze mensen in mijn omgeving, en ik kom ze steeds vaker tegen.

Het zijn de mensen die de hoop uitstralen dat een andere, mooiere wereld mogelijk is. Ze dragen deze boodschap uit op een manier die bij hen past. De een via muziek of kunst, de ander via spreken, schrijven of door het werk dat hij of zij doet.  

Het zijn de mensen die je aansporen om je denken en oude patronen los te laten en ver voorbij het ego te voelen. Meer te leven vanuit je hart, omdat het hart weet wat echt belangrijk is.

Het zijn de mensen die je liefdevol aansporen om anders te kijken naar jezelf, naar de wereld. Om te kijken voorbij het bestaande systeem.

Het zijn de pioniers die experimenteren met een andere manier van leven. Die je vertellen dat alles met elkaar verbonden is en dat het dus uitmaakt wat jij doet.

De mensen die tegen de stroom in gaan en bouwen aan een wereld van meer welzijn, balans en verbondenheid. In sectoren als zorg, onderwijs, landbouw, voedingsindustrie, energie of de financiële sector. 

Hen wordt voorgehouden dat ze hun energie verspillen. Dat de mens nu eenmaal niet deugd, dat macht, onmacht en angst helemaal niet uit te roeien zijn.

Maar zij weigeren dit te geloven. Zij zoeken altijd naar het positieve in de ander. Ondanks ontelbare teleurstellingen, diepe dalen en cynische opmerkingen, is er dit onuitwisbare geloof in en verlangen naar een mooiere wereld.

Naar een nieuw verhaal

Dit geloof, die hoop leeft ook in mij, soms zij aan zij met wanhoop. Een manier waarop ik de hoop en energie vast kan houden is door het ontmoeten van gelijkstemde anderen, ‘gatherings of my tribe’.

Die innerlijke verschuiving naar hoop en vertrouwen heeft niks te maken met de waarheid van anderen, of al die boeken die ik lees. De waarheid is niet iets wat we van anderen kunnen aannemen. Die kan je alleen zelf ervaren.

De woorden en daden van anderen zijn voor mij wel een aanmoediging of richtingaanwijzer om zelf te onderzoeken en ervaren. Alles draait om verbinden: met onszelf, met onze omgeving en met de toekomst. Van daaruit ontstaat vanzelf het nieuwe verhaal dat deze wereld nodig heeft.

Voortaan nieuwe blogs in jouw mailbox?

No Comments

    Leave a Reply