Hoi, Ik ben Roselinde

Ik heb al met aardig wat brillen naar ‘leven’ gekeken. Ik begon op microscopisch niveau in de wetenschap van de celbiologie en sinds die tijd zoom ik steeds een stukje verder uit. Van
de werking van het menselijk lichaam als onderzoeksobject switchte ik naar de levensloop en de ontwikkeling die je daar als mens in doormaakt. De studie van de toegepaste gerontologie maakte mijn blik breder. Ik leerde over de biologische, psychologische, sociale en culturele factoren in het proces van veroudering. Het bracht me een hoop kennis, maar ook weer nieuwe vragen. Levensvragen over het hoe en waarom van het leven. Vragen over levenskunst, levenslust en levensdoel. En die vragen konden de afzonderlijke wetenschappen niet goed beantwoorden. Ik miste de samenhang tussen al deze onderwerpen. En in die samenhang, voelde ik, daar zit nu juist het echte mysterie. Ik ben die samenhang op een andere manier gaan zoeken. Door me te gaan verdiepen in systeemtheorie, verschillende wijsheidstradities en spirituele stromingen.

Schrijven is een manier om ruimte in mijn hoofd te scheppen. Om al die dingen die ik lees en ervaar een plek te geven, te structureren. Het laat alles wat altijd diep in mij leefde (maar nog niet zichtbaar was) naar buiten komen. Eigenlijk leer ik er dus zelf heel veel van.

Uitnodiging

Deze blog is een uitnodiging om met me mee te kijken naar wat ik gevonden heb in mijn eigen zoektocht naar meer echtheid, schoonheid, liefde, veerkracht en balans in de wereld. Dit is mijn waarheid, dus niet DE waarheid. Doe je eigen onderzoek, lees, ervaar, bekijk andere meningen en bepaal wat voor jou goed voelt en wat jij mee wilt nemen op je eigen zoektocht.

Waarom juist deze naam vraag je je misschien af?

De aarde staat niet stil. Ze draait om haar as en om de zon. Om die reden kennen we dag en nacht en de vier seizoenen. Om die reden is er leven, en is de aarde ons thuis. Het heeft iets relativerends, juist in deze tijd.

Tegelijkertijd is er nog een andere betekenis achter ‘de aarde draait door’. Daarmee bedoel ik de aarde als systeem en de invloed van de mens hierin. Ik geloof dat we als systeem doordraaien, in de zin van doorslaan of doldraaien. We lopen tegen de grenzen van systemen aan die niet meer werken en ons eerder beperken dan ons ondersteunen. Dat veroorzaakt de nodige chaos. Toch kan ik zeggen dat ik positief ben over de toekomst.

“Veel mensen voelen chaos en onbehagen, volgens mij heeft dat te maken met de overgang naar een nieuw tijdperk.”

Jan Rotmans

Het helpt als we ons realiseren dat chaos nodig is voor vernieuwing. Ik geloof in het mantra van Jan Rotmans: “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” Maar, als alles in verandering is, wat is dan je houvast?

Deze site is bedoeld om even stil te staan in de almaar doordraaiende wereld. Een plek voor reflectie en bespiegelingen over het leven, liefhebben, leren en zingeving. Ik geloof dat dit allemaal aanknopingspunten zijn voor houvast.

Voortaan nieuwe blogs in jouw mailbox?